www.golebiowsky.pl - TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO MARTA GOŁĘBIOWSKA 

CENNIK

Koszt i czas realizacji tłumaczenia ustala się indywidualnie. Po przesłaniu dokumentów możliwa jest wycena zlecenia. Jednostką rozliczeniową usługi tłumaczenia pisemnego jest tzw. strona rozliczeniowa. W przypadku tłumaczeń POŚWIADCZONYCH to 1125 znaków, a NIEPOŚWIADCZONYCH 1800 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdań przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą. Na cenę usługi ma wpływ również tryb realizacji zlecenia i jego forma. Cena za jedną stronę rozliczeniową wynosi 40 zł i jest ona odpowiednio powiększona o 25% w przypadku tłumaczeń specjalistycznych i 50 % w przypadku trybu ekspresowego. Poświadczenie tłumaczenia 50% stawki. Za 1 godzinę tłumaczenia ustnego cena usługi wynosi 150 zł. Przy realizacji zleceń stosowane są rabaty wynikające z obszerności zleconego tłumaczenia. Podane ceny są cenami brutto. Nie jestem płatnikiem podatku VAT.

W przypadku tłumaczeń na zlecenie sądu, prokuratury, policji oraz organów administracji publicznej obowiązuje wynagrodzenie wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019r.
(Dziennik Ustaw 2019 poz. 1975)